ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH ONLINE

Thí sinh đăng ký xét tuyển vui lòng điền đầy đủ thông tin vào mẫu sau
Ghi rõ tên tỉnh (thành phố), huyện (quận), xã (phường).
Nơi học THPT hoặc tương đương (ghi tên trường và nơi trường đóng: huyện (quận), tỉnh (thành phố))
Giống lớp 10
Giống lớp 10
Giống lớp 11
Chọn đối tượng tuyển sinh ( Xem các đối tượng và khu vực )
Chọn hệ đào tạo và ngành học
Phương thức tuyển sinh